சனி, 13 பிப்ரவரி, 2016

நாளிதழ்களில் எமது பள்ளிச் செய்தி......

 
 தினகரன் நாளிதழ்
         எமது பள்ளியில் நடைபெற்ற தேசிய குடற்புழு நீக்க நாள் விழா தொடர்பான செய்திகள் தினகரன், தினமணி, தினச் சுடர் ஆகிய நாளிதழ்களில் வண்ணப்படம் மற்றும் கருப்பு வெள்ளை படங்களுடன் வெளிவந்துள்ளது. செய்தி வெளியிட்ட தினகரன், தினமணி, தினச்சுடர் நாளிதழ்களின் செய்தி ஆசியர்களுக்கும் செய்தி முகவர்களுக்கும் நன்றி......
 தினச்சுடர் நாளிதழ்
தினமணி நாளிதழ்

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக